Σεμινάριο: Jay Clayton - Λευτέρης Κορδής στις 13 Οκτωβρίου 2019, 11.00-14.00, Ιόνιος Ακαδημία.