Σεμινάριο: Riccardo Del Fra στις 12 Οκτωβρίου 2019, 11.00-14.00, Ιόνιος Ακαδημία.