Σεμινάριο: Eric Ineke στις 11 Οκτωβρίου 2019, 11.00-14.00, Ιόνιος Ακαδημία.