Σεμινάριο: Σταύρος Λάντσιας στις 14 Οκτωβρίου 2019, 11.00-14.00, Ιόνιος Ακαδημία.