Αναρτήθηκε η αφίσα του Corfu Jazz World 2017 που θα λάβει χώρα στην πόλη της Κέρκυρας 24-29 Ιουλίου 2017.