Ακαδημία Τζαζ
Jazz Academy: VOICE

Jazz Academy: VOICE από τις 24 Ιουλίου έως και τις 29 Ιουλίου 2017.


Jazz Academy: GUITAR

Jazz Academy: GUITAR από τις 24 Ιουλίου έως και τις 29 Ιουλίου 2017.


Jazz Academy: SAXOPHONE, HARMONICA & WINDS

Jazz Academy: SAXOPHONE, HARMONICA & WINDS από τις 24 Ιουλίου έως και τις 29 Ιουλίου 2017.


Jazz Academy: BASS

Jazz Academy: BASS από τις 24 Ιουλίου έως και τις 29 Ιουλίου 2017.


Jazz Academy: DRUMS

Jazz Academy: DRUMS από τις 24 Ιουλίου έως και τις 29 Ιουλίου 2017.


Jazz Academy: PIANO

Jazz Academy: PIANO από τις 24 Ιουλίου έως και τις 29 Ιουλίου 2017.